Fm logistic

La logique des transports urbain

Сталий розвиток

З моменту утворення FM Logistic почуття відповідальності є невід'ємною частиною корпоративної культури компанії і сприяє її подальшому розвитку.

Наша група компаній завжди прагнула задовольнити потреби працівників, клієнтів, акціонерів, партнерів, постачальників та суспільство, прийнятними з точки зору екології способами. В умовах такої культури стійкий розвиток став на сьогодні пріоритетом компанії FM Logistic. Для того, щоб структурувати цей підхід та об'єднати його з нашою «Стратегією 2022», FM Logistic розробила план стійкого розвитку, який опирається на чотири компоненти: соціальний, суспільний, економічний та екологічний.

Керуюча група ввела в дію цей підхід, проте самі країни є його рухаючою силою та основними дійовими особами. Вони відповідають за квартальні показники, які забезпечують виконання зобов'язань. За трьома з цих показників здійснюється нагляд на рівні групи компаній, а інформація про них подається в комітет COMEX щоквартально.

Системи управління

Підхід сталого розвитку компанії FM Logistic ґрунтується на трирівневій системі управління, впровадженій у всій компанії, у всіх країнах та на всіх логістичних платформахі. Виконавча група компанії встановлює ряд стандартів, але кожна країна та кожена платформа може вільно адаптувати їх, щоб відповідати місцевому законодавству та потребам клієнтів. Від Бразилії до Китаю, через Європу, команди FM Logistic із забезпечення охорони праці, безпеки, охорони навколишнього середовища та якості продукції впроваджують політику, мету якої розділяються всі працівники: висока ефективність, задоволення клієнта, постійне вдосконалення та ін.

Сертифікація в країнах присутності

Політика компанії FM Logistic щодо охорони праці, безпеки, охорони навколишнього середовища та якості продукції ґрунтується на відповідності законодавству, попередженні ризиків та постійному вдосконаленні. Принципи впровадження викладені в правилах та довідкових матеріалах і поширюються серед персоналу через навчальні програми.

Система, яку використовує FM Logistic, відповідає найсуворішим стандартам гігієни, безпеки, відстежуваності, впорядкування небезпечних матеріалів та найкращим практикам у галузі. Складські комплекси при потребі проходять сертифікацію, тож наші клієнти можуть бути впевнені, що з їхніми товарами діють відповідно до стандартів, у відповідному середовищі, на кожному етапі ланцюжка постачання в кожній із країн.

Система управління компанії FM Logistic є основою її організації. Вона ґрунтується на процесах, які гарантують однорідність та безпеку організації шляхом застосування загальних та обов'язкових норм. Виявлені таким чином найкращі практики надалі застосовуються в кожній країні присутності з урахування місцевих факторів.

Наша відповідальність

 • Екологічні зобов'язання

  Наші екологічні зобов'язання

  Для зміцнення впливу наших зобов'язань щодо навколишнього середовища, компанія FM Logistic додала до програми сталого розвитку наступні пункти:

  • відповідність законодавству шляхом виконання законодавчих, адміністративних та нормативних зобов'язань, що застосовуються до нашої діяльності
  • запобігання забрудненню шляхом нагляду та застосування превентивних заходів впродовж усього ланцюга постачання

  Використання екологічно найбезпечніших, чистих технологій, особливо для проектування будівель та заміни автомобільного парку. FM Logistic замінила свій парк автомобілями моделі «Євро 5» (на 40 % менше викидів оксидів азоту порівняно з моделлю «Євро 4»), а також провела навчання своїх водіїв на предмет еко-водіння. В Іспанії компанія FM Logistic використовує вантажівки, які працюють на рідкому природному газі.

  • спілкування на тему нашої екологічної політики з метою інформування персоналу та залучення його до підтримки громадянських цінностей
  • постійне вдосконалення і періодична перевірка цілісності цілей та завдань щодо наших екологічних зобов'язань та очікувань всіх залучених осіб.
 • До ваших послуг

  Зобов'язання перед клієнтами

  Щоб розвинути комунікаційні та партнерські зв'язки, ми відповідаємо вашим вимогам, обмінюємося інформацією стосовно показників KPI, визначаємо персональну матрицю комунікації для щоденних та стратегічних контактів, а також постійно інформуємо вас про нашу діяльність.

  Як експерт світового рівня у роботі з ланцюжками постачання:

  • ми забезпечуємо реакцію на основі потреб сектору, пристосовану до ринків наших клієнтів, щоб задовольнити їхніх покупців та гарантувати надійність і фінансову ефективність;
  • ми пристосовуємо зміни об'ємів продукції до вимог ринку;
  • ми постійно навчаємо наш персонал, щоб гарантувати високий рівень надання послуг;
  • ми передбачаємо ваші майбутні потреби, допомагаючи вам залишатись конкурентоспроможними.

  Фокусування на постійному вдосконаленні

  Ми зобов'язуємося реалізовувати щорічні плани вдосконалення та проводити атестації, щоб розробляти та поширювати найкращі практики для наших клієнтів.

 • Попередження ризиків

  Зобов'язання з безпеки

  FM прагне постійно вдосконалюватися в плані безпеки на робочих місцях. У кожній країні, де ми працюємо, попередження ризиків забезпечується наступним: 

  • план оцінки виробничої небезпеки
  • аналіз нещасних випадків на робочих місцях
  • утримання робочого простору в чистому та охайному стані

  Персонал бере участь у багатьох видах діяльності, спрямованих на ознайомлення, навчання та закріплення питань, що стосуються безпеки на робочому місці.

  Щоб забезпечити безпеку персоналу в робочому середовищі, компанія FM Logistic запустила проект «Безпека передусім». Цей підхід полягає в обміні досвідом шляхом збирання найкращих практик з усіх платформ. Вплив цього підходу відстежується за допомогою показника ЧВВП (частота випадків із втратою працездатності).

  Він також гарантує безпеку транспортованих товарів. Для кожного клієнта проводиться аналіз ризиків і критичних контрольних точок. Його метою є визначення будь-яких елементів, через які продукти харчування можуть стати непридатними для споживання та підлягати знищенню.