Fm logistic

La logique des transports urbain

Сталий розвиток

З моменту утворення FM Logistic почуття відповідальності є невід'ємною частиною корпоративної культури компанії і сприяє її подальшому розвитку.

Наша група компаній завжди прагнула задовольнити потреби працівників, клієнтів, акціонерів, партнерів, постачальників та суспільство, прийнятними з точки зору екології способами. В умовах такої культури стійкий розвиток став на сьогодні пріоритетом компанії FM Logistic. Для того, щоб структурувати цей підхід та об'єднати його з нашою «Стратегією 2022», FM Logistic розробила план стійкого розвитку, який опирається на чотири компоненти: соціальний, суспільний, економічний та екологічний.

Керуюча група ввела в дію цей підхід, проте самі країни є його рухаючою силою та основними дійовими особами. Вони відповідають за квартальні показники, які забезпечують виконання зобов'язань. За трьома з цих показників здійснюється нагляд на рівні групи компаній, а інформація про них подається в комітет COMEX щоквартально.

Звернення від директора з питань сталого розвитку FM Logistic

 • «Сталий розвиток — це сучасне уособлення багатовікової культури у нашому розумінні.
  Прийнята нами відповідальність у якості міжнародної компанії завжди визначала наш напрям розвитку. Ми дивимося вперед і дбаємо про довгострокові перспективи, щоб забезпечити наше майбутнє: це бачення, вкарбоване нашими засновниками в саму суть компанії FM Logistic.

  Разом із нашими працівниками, клієнтами, акціонерами, партнерами, постачальниками та суспільством ми завжди намагалися створити добре збалансовані, вигідні та стійкі відносини прийнятними з точки зору екології способами. Своїм системним підходом, що відповідає найстрогішим міжнародним нормам, FM Logistic укріплює свій намір Сталого Розвитку і розповсюджує цей підхід як всередині компаніі так і за її межами. 

  Це гідна мета, досягнення якої неможливе без усвідомленого внеску кожного співробітника в майбутнє нашої планети, незалежно від того, прості це починання або великомасштабні проекти. Наш Відділ якості та охорони праці сприяти залученню кожного співробітника в реалізацію їхніх ідей і проектів". 

  Олів'є Фор, директор із питань стійкого розвитку FM Logistic

4 опорні компоненти сталого розвитку

 • Суспільний компонент — вклад у розвиток місцевої економіки

  Розвиток партнерських відносин для підтримки місцевого бізнесу

  Компанія FM Logistic підтримує спонсорські проекти та запроваджує місцеві ініціативи шляхом укладання угод про співпрацю в країнах своєї присутності:

  • у Франції команди допомагають Французькій асоціації паралізованих осіб
  • в Іспанії група компаній перевозить вантажі для благодійних акцій Продовольчого банку
  • у Росії відбувається збір предметів особистої гігієни та одягу для допомоги центрам для неповнолітніх правопорушників
  • в Україні та Бразилії команда FM тісно співпрацює з дитячими будинками

  Розробка проектів, які роблять внесок у розвиток суспільства

  Компанія FM Logistic вважає своїм обов'язком здійснювати позитивний вплив на навколишнє середовище. На практиці вона виконує його завдяки участі в суспільних проектах. У зв'язку з цим компанія запустила ініціативу колективного аналізу з метою пошуку альтернативної моделі логістичної платформи.

  Підтримка професійної інтеграції незахищених категорій населення

  Для компанії FM Logistic важливо допомагати людям, що перебувають у скруті, повернутися до роботи. Працевлаштування осіб з обмеженими можливостями перебуває під суворим наглядом у всіх країнах присутності FM.

 • Соціальний компонент — підготовка наших людей до перетворення на основі наших принципів діяльності

  Розвиток професійних навичок нашого персоналу

  Оскільки логістика є основним видом наших послуг, FM Logistic вважає, що персонал має першочергове значення. Компанія надає можливість для постійного професійно розвитку всіх працівників.

  FM University пропонує працівникам високоякісні навчальні програми, адаптовані до конкретних професій в межах компанії FM Logistic.

  Безпека під час роботи нашого персоналу

  Транспортний та логістичний бізнес передбачає певні ризики: ці ризики необхідно контролювати, щоб забезпечити безпеку нашого персоналу. FM Logistic бере на себе відповідальність за це і впроваджує ініціативи, зосереджені на дотриманні нормативів, підвищенні рівня інформованості працівників, постійному вдосконаленні корпоративних практик (шляхом періодичних перевірок) та, насамперед, залучення всіх співробітників.

  Надання всім працівникам доступу до системи охорони здоров'я

  Проаналізувавши прийняті практики щодо охорони здоров'я в різних країнах, департамент з персоналу групи компаній розпочав роботу над стандартизацією системи забезпечення охорони здоров'я персоналу. Це зобов'язання є внеском до об'єднання та добробуту персоналу, а також стандартизації найкращих практик та умов роботи в групі компаній.

 • Економічний компонент — створення логістичних ланцюгів майбутнього

  Інновації в практиці логістичних ланцюгів 

  Галузь логістики та транспортування перебуває під впливом багатьох соціальних та екологічних факторів. Різноманітні учасники логістичних ланцюгів повинні працювати разом, щоб подолати всі ці перешкоди. Компанія FM Logistic виконує це зобов'язання через:

  • участь в європейських програмах стосовно міської логістики майбутнього
  • встановлення партнерських відносин із закладами освіти
  • розробку спільних проектів з окремими клієнтами

  Спонсорська підтримка отримання навичок в сфері логістики

  Спонсорська підтримка пов'язаних із навичками програм передбачає періодичну участь працівника в роботі суспільно-політичних організацій на волонтерських засадах із культурною, соціальною, екологічною або гуманітарною метою. Це ефективний спосіб залучення персоналу до суспільних проектів, оскільки набутий досвід роботи з громадськими організаціями допомагає глибше розуміти свої щоденні завдання.

  Вклад у створення робочих місць та місцеву економіку кожної з країн присутності

  Як міжнародний оператор, компанія FM Logistic вважає своїм обов'язком долучитися до економічного та соціального розвитку територій своєї діяльності. Вона сприяє закупівлі місцевих товарів та послуг та підтримує місцевих постачальників за допомогою глобальної програми посилення партнерських відносин у кожній країні.

 • Екологічний компонент — пріорітет розвитку компанії

  Зменшення викидів вуглекислого газу

  Компанія FM Logistic вважає важливим глобальний вплив її логістичної діяльності, і тому контролює парникові гази завдяки: 

  • зменшенню викидів вуглекислого газу транспортом та на складах,
  • зменшення споживання енергії,
  • впровадження «зелених» послуг.

  FM Logistic зробила новий крок у впровадженні свого підходу, зав'язавши партнерські стосунки з Green Freight Europe та встановивши системи контролю викидів вуглекислого газу на своїх транспортних засобах у 2014 році.

  Зменшення споживання енергії

  FM Logistic робить вклад в оптимізацію споживання енергії на своїх платформах, підтримуючи при цьому рівень комфорту діяльності та стандарти обслуговування. У цьому компанії допомагає BatiLogistic (власна будівель компанії) та NG Concept, її дочірня компанія, яка спеціалізується на проектуванні та зведенні будівель. Долучившись до процесу постійного вдосконалення, вона розробила стратегію екологічної сертифікації HQE для Франції та LEED на міжнародному рівні.

  Розробка «зелених» послуг для наших клієнтів

  Оскільки навколишнє середовище належить всім, компанія FM Logistic зобов'язалася знайти альтернативні, екологічно чистіші рішення. Комбінація транспортних потоків, оптимізація маршрутів доставки, інтермодальні перевезення, крос-докінг, екологічно чиста міська доставка та ін. — всі ці ідеї було розглянуто для розробки послуг нового покоління із вбудованим аналізатором викидів вуглекислого газу.

Системи управління

Підхід сталого розвитку компанії FM Logistic ґрунтується на трирівневій системі управління, впровадженій у всій компанії, у всіх країнах та на всіх логістичних платформахі. Виконавча група компанії встановлює ряд стандартів, але кожна країна та кожена платформа може вільно адаптувати їх, щоб відповідати місцевому законодавству та потребам клієнтів. Від Бразилії до Китаю, через Європу, команди FM Logistic із забезпечення охорони праці, безпеки, охорони навколишнього середовища та якості продукції впроваджують політику, мету якої розділяються всі працівники: висока ефективність, задоволення клієнта, постійне вдосконалення та ін.

Сертифікація в країнах присутності

Політика компанії FM Logistic щодо охорони праці, безпеки, охорони навколишнього середовища та якості продукції ґрунтується на відповідності законодавству, попередженні ризиків та постійному вдосконаленні. Принципи впровадження викладені в правилах та довідкових матеріалах і поширюються серед персоналу через навчальні програми.

Система, яку використовує FM Logistic, відповідає найсуворішим стандартам гігієни, безпеки, відстежуваності, впорядкування небезпечних матеріалів та найкращим практикам у галузі. Складські комплекси при потребі проходять сертифікацію, тож наші клієнти можуть бути впевнені, що з їхніми товарами діють відповідно до стандартів, у відповідному середовищі, на кожному етапі ланцюжка постачання в кожній із країн.

Система управління компанії FM Logistic є основою її організації. Вона ґрунтується на процесах, які гарантують однорідність та безпеку організації шляхом застосування загальних та обов'язкових норм. Виявлені таким чином найкращі практики надалі застосовуються в кожній країні присутності з урахування місцевих факторів.

Наша відповідальність

 • Екологічні зобов'язання

  Наші екологічні зобов'язання

  Для зміцнення впливу наших зобов'язань щодо навколишнього середовища, компанія FM Logistic додала до програми сталого розвитку наступні пункти:

  • відповідність законодавству шляхом виконання законодавчих, адміністративних та нормативних зобов'язань, що застосовуються до нашої діяльності
  • запобігання забрудненню шляхом нагляду та застосування превентивних заходів впродовж усього ланцюга постачання

  Використання екологічно найбезпечніших, чистих технологій, особливо для проектування будівель та заміни автомобільного парку. FM Logistic замінила свій парк автомобілями моделі «Євро 5» (на 40 % менше викидів оксидів азоту порівняно з моделлю «Євро 4»), а також провела навчання своїх водіїв на предмет еко-водіння. В Іспанії компанія FM Logistic використовує вантажівки, які працюють на рідкому природному газі.

  • спілкування на тему нашої екологічної політики з метою інформування персоналу та залучення його до підтримки громадянських цінностей
  • постійне вдосконалення і періодична перевірка цілісності цілей та завдань щодо наших екологічних зобов'язань та очікувань всіх залучених осіб.
 • До ваших послуг

  Зобов'язання перед клієнтами

  Щоб розвинути комунікаційні та партнерські зв'язки, ми відповідаємо вашим вимогам, обмінюємося інформацією стосовно показників KPI, визначаємо персональну матрицю комунікації для щоденних та стратегічних контактів, а також постійно інформуємо вас про нашу діяльність.

  Як експерт світового рівня у роботі з ланцюжками постачання:

  • ми забезпечуємо реакцію на основі потреб сектору, пристосовану до ринків наших клієнтів, щоб задовольнити їхніх покупців та гарантувати надійність і фінансову ефективність;
  • ми пристосовуємо зміни об'ємів продукції до вимог ринку;
  • ми постійно навчаємо наш персонал, щоб гарантувати високий рівень надання послуг;
  • ми передбачаємо ваші майбутні потреби, допомагаючи вам залишатись конкурентоспроможними.

  Фокусування на постійному вдосконаленні

  Ми зобов'язуємося реалізовувати щорічні плани вдосконалення та проводити атестації, щоб розробляти та поширювати найкращі практики для наших клієнтів.

 • Попередження ризиків

  Зобов'язання з безпеки

  FM прагне постійно вдосконалюватися в плані безпеки на робочих місцях. У кожній країні, де ми працюємо, попередження ризиків забезпечується наступним: 

  • план оцінки виробничої небезпеки
  • аналіз нещасних випадків на робочих місцях
  • утримання робочого простору в чистому та охайному стані

  Персонал бере участь у багатьох видах діяльності, спрямованих на ознайомлення, навчання та закріплення питань, що стосуються безпеки на робочому місці.

  Щоб забезпечити безпеку персоналу в робочому середовищі, компанія FM Logistic запустила проект «Безпека передусім». Цей підхід полягає в обміні досвідом шляхом збирання найкращих практик з усіх платформ. Вплив цього підходу відстежується за допомогою показника ЧВВП (частота випадків із втратою працездатності).

  Він також гарантує безпеку транспортованих товарів. Для кожного клієнта проводиться аналіз ризиків і критичних контрольних точок. Його метою є визначення будь-яких елементів, через які продукти харчування можуть стати непридатними для споживання та підлягати знищенню.